Výpočty.eu

Kalkulačka DPH

Zadejte sazbu DPH a cenu bez DPH.

Sazba DPH (%)

Cena bez DPH

Výše DPH

Cena vč. DPH

Zadejte sazbu DPH a výši DPH.

Sazba DPH (%)

Výše DPH

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Zadejte cenu včetně DPH a sazbu DPH.

Cena vč. DPH

Sazba DPH (%)

Výše DPH

Cena bez DPH

Slovníček pojmů výpočtu

Sazba DPH (%)
Sazba daně z přidané hodnoty. základní sazba DPH 21% · první snížené sazba DPH 15% · druhé snížené sazba DPH 10%.
Cena bez DPH
Cena ke které nebyla připočtena daň s přidané hodnoty (DPH).
Výše DPH
Částka vypočtená ze základu a sazby DPH.
Cena vč. DPH
Cena v níž je zahrnuta daň s přidané hodnoty (DPH).
Základní sazba DPH 21 %
Základní sazba DPH se uplatňuje na všechno zboží i služby, které v zákoně o DPH nejsou zařazeny pod sníženou sazbu.
Snížená sazba DPH 15 %
Snížená sazba DPH 15 % se vztahuje na prodej zboží uvedeného v příloze 2 a 3 zákona o DPH, jedná se např. o prodej potravin nebo ubytovací služby, stravovací služby, prodávání nápojů nebo služby fitness center. Výjimka se vztahuje na prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků, které mají sazbu 21 %. Daňovým balíčkem byla zařazena nově do 15% sazby daně položka „Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny“, a to od 1.1.2021.
Snížená sazba DPH 10 %
Druhá snížená sazba 10 % se vztahuje na zboží a služby uvedené v příloze 3a a 2a zákona o DPH, spadají sem např. opravy jízdních vozidel, kadeřnické a holičské služby, půjčování nebo nájem knih a prodej knih a kožených výrobků nebo domácí péče o děti, seniory, nemocné a zdravotně postižené občany.