Výpočty.eu

Kalkulačka daní a odvodů pro OSVČ 2022

Příjmy

Výdaje paušálem

Reálné výdaje

Počet dětí

Počet dětí s průkazem ZTP/P

Invalidita

Držitel průkazu ZTP/P

Student

Manželka nižší příjem než 68000 Kč (rok)

Manželka nižší příjem než 68000 Kč (rok) a průkazem ZTP/P

Školkovné pro 1. dítě

Školkovné pro 2. dítě

Penzijní připojištění

Soukromé životní pojištění

Úroky hypotéky

Ostatní nezdanitelné částky

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Daň z příjmů

Slovníček pojmů výpočtu

Příjmy
Zadejte všechny příjmy plynoucí z podnikání.
Výdaje paušálem
Pokud uplatňujete výdaje paušálem vyberte procento.
Reálné výdaje
Pokud neuplatňujete paušální výdaje tak za dejte výdaje plynoucí z podnikání.
Počet dětí
Zadejte počet dětí, na které uplatňujete slevu na dani.(Děti nemají průkaz ZTP/P)
Počet dětí s průkazem ZTP/P
Zadejte počet dětí, na které uplatňujete slevu na dani a mají průkaz ZTP/P.
Invalidita
Invalidita je ztráta nebo snížení pracovní schopnosti. Vzniká obvykle důsledkem vážné nemoci nebo úrazu. Podle stupně pracovního omezení se invalidita dělí na tři stupně. Pokud jste invalidní vyberte stupeň invalidity.
Držitel průkazu ZTP/P
Pokud jste držitel průkazu ZTP/P vyberte ANO.
Student
Pokud jste student vyberte ANO.
Manželka nižší příjem než 68000 Kč (rok)
Pokud je příjem vaší manželky nižší než 68000 Kč za rok a není držitelkou průkazu ZTP/P, pak vyberte ANO.
Manželka nižší příjem než 68000 Kč (rok) a průkazem ZTP/P
Pokud je příjem vaší manželky nižší než 68000 Kč za rok a je držitelkou průkazu ZTP/P, pak vyberte ANO.
Školkovné pro 1. dítě
Pro daně z příjmu za rok 2021 je školkovné stanoveno na maximální výši 15 200 Kč. To odpovídá výši minimální mzdy pro rok 2021, vzhledem k tomu, že se v roce 2022 opět zvyšovala minimální mzda na 16 200 Kč, tak pro daňové přiznání nebo roční zúčtování za rok 2022 bude platit vyšší sleva, a to 16 200 Kč.
Školkovné pro 2. dítě
-----
Penzijní připojištění
Nezdanitelná část základu daně - penzijní připojištění.
Soukromé životní pojištění
Nezdanitelná část základu daně - soukromé životní pojištění.
Úroky hypotéky
Nezdanitelná část základu daně - úroky hypotéky
Ostatní nezdanitelné částky
Nezdanitelné části základu daně upravuje § 15 zákona o daních z příjmů.
Sociální pojištění
Pro OSVČ je, při splnění zákonem stanovených podmínek, povinná účast na důchodovém pojištění a platba příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné.
Zdravotní pojištění
OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku vypočteného na základě přehledu o výši daňového základu za uplynulý rok.
Daň z příjmů
Daň kterou odvedete státu.