Výpočty.eu

Kalkulačka Pythagorova věta

Zadejte kombinaci 2 hodnot:

Odvěsna a:

a =

Odvěsna b:

b =

Přepona:

c =

Slovníček pojmů výpočtu

Odvěsny
Pravý úhel je svírán dvěma kratšími stranami. Tyto strany nazýváme odvěsny.
Přepona
Strana, která leží proti pravému úhlu, se nazývá přepona.