Výpočty.eu

Kalkulačka obvodu a obsahu kruhu

Zadejte libovolnou hodnotu zbylé se dopočítají.

Poloměr:

r =

Průměr:

d =

Obvod:

o =

Obsah:

S =

Slovníček pojmů výpočtu

Poloměr
Poloměr kruhu je vzdálenost od jeho středu k jeho okraji.
Průměr
Průměr kruhu je roven dvojnásobku poloměru.
Obvod
Obvod kruhu je délka křivky, která kruh tvoří.
Obsah
Obsah kruhu je plocha kruhu, která je ohraničena obvodovou kružnicí.